(Gerçekleşti) 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Eğitimi

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
2016 YılıGümrük Müşavir Yardımcılığı SınavıAli KARTAŞKültür Üni. Yenibosna4 Ay

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Konuları:

 • Gümrük Kanunu
 • Güm. mev. Uy. ilişkin ikincil düzenlemeler,
  • Gümrük Yönetmeliği
   Gümrükler Genel Tebliğleri
   Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
   Tasfiye Yönetmeliği
   Gümrük Muafiyet Tebliği
   Sonradan Kontrol Yönetmeliği
   Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
   15481 sayılı bkk
   Gümrük laboratuvarlarının Faaliyetleri Yönetmeliği
   Gümrük gözetim ve kontolü tebliği
   Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliği
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Kmk’ya ilişkin ikincil düzenlemeler,