Dahilde İşleme İzin Belgesi UYGULAMA Uzmanlık Programı

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
Dahilde İşlemeDahilde İşleme İzin Belgesi Uygulama Uzmanlık ProgramıDahilde İşleme Uzmanı Ali KARTAŞ İstanbul Kültür Üniversitesi2 Tam Gün 10:00 - 18:00

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. GÜN

1.BÖLÜM  Dahilde İşleme Sisteminin Tanıtılması

 • Dahilde İşleme Rejimi Nedir
 • Dahilde İşleme Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir
 • Dahilde İşleme Rejim Kararı Ve DİR Mevzuatının Tanıtılması
 • E-Devlet Uygulamaları, E-İmza Sertifikası
 • Dahilde İşleme ŞARTLI MUHAFİYET Sistemi, GERİ ÖDEME Sistemi
 • Eşdeğer Eşya Kullanımı,
 • Dahilde İşleme İzni Nedir. Hangi Eşyalar İçin Alınır.
 • Gümrükten Alınan Dahilde İşleme İzni’nin Firmalara Sağladığı Kolaylıklar.
 • İşlem Görmüş Ürünler Nelerdir (Asıl-İkincil-Fire)
 • İşletme Malzemesi, Değişmemiş Eşya.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin Elektronik İmza Neden Gereklidir? Nerden Alınır.

 

2.BÖLÜM  Belge Alınması Aşamaları

 • Belge Alımında Kapasite Raporunun Kullanılması.
 • Kapasite Raporunun Nasıl okunur
 • Dahilde İşleme Proje Formunun Hazırlanması
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Elektronik Ortamda Nasıl Alınır?
 • İthalat Listesinin Oluşturulması,
 • İhracat Listesinin Oluşturulması,
 • İkincil İşlem Görmüş Ürün Beyanı Nasıl Yapılır.
 • Hammadde Sarfiyat Tablosunun Oluşturulması
 • Fire Oranları Ve Fire Beyanı, birim kullanım oranları
 • Döviz Kullanım Oranı
 • Yan Sanayici Ve Aracı İhracatçı Kullanımı
 • Belgenin Basılı Nüshası Nerden Alınır, Neden Gereklidir.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

E-İMZA GETİREN FİRMALARIN BELGELERİNE MÜDAHALE

Not: Belgesi Hakkında Uygulama (Revize, Ek Süre, Yeni Müracaat) Yaptırmak İsteyen Katılımcıların Elektronik İmzalarını Yanlarında Getirmeleri Veya Ekteki Taahhütnameyi Noterden Onaylatıp 2 Gün Önce Elimizde Olacak Şekilde Aşağıdaki Adrese Kargo Yapmaları Rica Olunur.

 

2.GÜN 

1.BÖLÜM    Belge Kullanım Ve Revize İşlemleri

 • Özel Şartların Kontrol Edilmesi
 • İndirimli Teminat Tanımlamasının Kontrolü
 • Yan Sanayicilerin Ve Aracı İhracatçıların Kullanılması Ve Belgeye Tanıtılması
 • Gümrüklerden Belge Kapsamı İthalat Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhracat Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Belge Kapsamında İşletme Malzemesi İthalatı
 • Değişmemiş Eşya İthalatı
 • Belge Süre Revizeleri
  • Süre Kaydırımı
  • Performansa İstinaden Ek Süre
  • Mücbir Ve Haklı Sebebe İlişkin Ek Süreler
 • Madde Bilgileri Revizeleri
  • İhracat İthalat Kalemlerinde Artırım
  • Kullanım Oranlarında Değişiklik
 • İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Serbest Dolaşıma Girişi ÇKP
 • 3065 KDV Kanunu Madde 11 Ve Geçici Madde 17’ye İstinaden Yurt İçinden Mal Alımı
 • Belgeden Belgeye Mal Satımı
 • Yurt İçi Alım Faturalarının Ve Özel Faturaların Sisteme İşlenmesi.

 

2.BÖLÜM  Belgenin Kapamaya Hazırlanması Ve Kapatılması

 • Kapamaya Hazırlık Aşamasında Kontrol Edilecek Noktalar
  • İthalatta Miktar Aşımı Yapılmış mı?
  • Döviz Kullanım Oran Aşımı Yapılmış mı
  • Ekspertiz Raporunun Belge Süresi İçerisinde Alınmış mı
  • Belgeden Belgeye Beyanname Kaydırımı Gerektirir Bir Durum Var mı
 • Telafi Edici Vergi Nedir? Neden Ödenir
 • Telafi Edici Vergi Nasıl Hesaplanır
 • Kapama Tablolarının Hazırlanması
 • Belgeyi Kapamaya Vermek Ve Kapama Sürecinin Takibi.
 • Resen Kapama Nedir? Kapatılan Belgeler Geri Açılabilir Mi?
 • Teminat Çözümü Ve Kısmi Teminat İadesi İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir.
 • Dahilde İşleme Rejiminde Uygulanacak Müeyyideler Nelerdir?
 • SON DEĞİŞİKLİKLER VE DİİB KAPSAYAN AF KARARLARI

SORU CEVAP BÖLÜMÜ ve

E-İMZA GETİREN FİRMALARIN istediği işlemlerin yapılması (Başvuru, Revize, Kapama)

Bilgi Kayıt; 0212 442 42 46 Canan SEVİMLİ

Eğitim : Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulama Uzmanlık Programı
Tarih 16 – 17 Mart 2019 Toplam 2 Gün 16 Saat
Gün/Saat : Cumartesi ve  Pazar 10:00-18:00
Yer : Kültür Üniversitesi İstanbul Yenibosna Kampüsü
Eğitim Bedeli : 880 TL + KDV