(Gerçekleşti) 2017 Gümrük Müşavirliği Eğitimi

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
2017 YılıGümrük MüşavirliğiAli KARTAŞMecidiyeköy4 Ay

Gümrük Müşavirliği Ön eleme  Sınav Konuları:

 • Gümrük Kanunu
 • Güm. mev. Uy. ilişkin ikincil düzenlemeler,
  • Gümrük Yönetmeliği
   Gümrükler Genel Tebliğleri
   Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
   Tasfiye Yönetmeliği
   Gümrük Muafiyet Tebliği
   Sonradan Kontrol Yönetmeliği
   Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
   15481 sayılı bkk
   Gümrük laboratuvarlarının Faaliyetleri Yönetmeliği
   Gümrük gözetim ve kontolü tebliği
   Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliği
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Kmk’ya ilişkin ikincil düzenlemeler,
 • Dış ticaret mevzuatı,
 • Kambiyo mevzuatı,
 • Gümrüğe ilişkin iktisadi konular
 • Gümrüğe ilişkin ticari konular
 • Gümrüğe ilişkin mali konular
 • Uluslararası anlaş. gümrüğe ilişkin hükümleri,
 • Avrupa Birliği mev. gümrüğe ilişkin hükümleri,
 • Türk Gümrük Tarife Cetveli
 • Türk Gümrük Tarife Cetveli izahnâmesi.