03
EYL
2018

İhracatta Yerinde Gümrükleme Nedir?

İhracatta Yerinde Gümrükleme; ihracatçı firmanın, ihraç eşyasını gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini kendi tesislerinde veya belirttikleri bir tesiste gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Bu sayede eşyasını kendi muhafazası altında tutmakta, direk tesisinden yurtdışına eşya gönderebilmektedir.

Bu yetkiye sahip firmalar, ihraç eşyasını belirtilen tesiste yerinde gümrükleme alanına aldıktan sonra ihracat işlemlerini, akabinde de transit işlemlerini gerçekleştirerek eşyanın sevkini sağlarlar. Bir başka değişle, gümrük idarelerince gözetim, muayene vb. işlemlerinin gerçekleştirildiği geçici depolama alanları yerine tesisinizdeki bu alan geçici depolama alanı olarak kullanılmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere talep etmeleri halinde ve bazı ek şartları yerine getirmeleri halinde bu yetkiye kolayca sahip olabilmektedir.

Şartlar şöyle sıralanmaktadır;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. 

YYS başvurusu sırasında veya YYS aldıktan sonra başvuruda bulunulabilmektedir. YYS denetimi temel denetim olup, başvuruda ek olarak bir form eklenmekte, denetim sırasında da ihracatta yerinde gümrükleme alanının fiziki şartları ve yazılı prosedürlerine bakılmaktadır.

31.08.2018 tarihi itibari ile YYS almış 367 firmanın yalnızca 17 tanesinde ihracatta yerinde gümrükleme izni bulunmaktadır.

 

Leave a Reply

*

captcha *