06
EYL
2018

İthalatta Yerinde Gümrükleme Nedir?

İthalatta Yerinde Gümrükleme; ithalatçı firmanın, ithal eşyasını gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini kendi tesislerinde veya belirttikleri bir tesiste gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Bu sayede eşyasını kendi muhafazası altında tutmakta, direk tesisinden yurtdışına eşya gönderebilmektedir.

Bu yetkiye sahip firmalar, ithal eşyasını belirtilen tesiste “yerinde gümrükleme alanı”na aldıktan sonra ithalat işlemlerini gerçekleştirirler. Bir başka değişle, gümrük idarelerince gözetim, muayene vb. işlemlerinin gerçekleştirildiği geçici depolama alanları yerine tesisinizdeki bu alan geçici depolama alanı olarak kullanılmaktadır.

Eşyanız yerinde gümrükleme alanınıza alındıktan sonra beyanname tescili beklenmektedir. Yeşil hat kriterleri ile işlem görmesi halinde vergiler (varsa) yatırılarak beyanname kapatılır ve eşya stok kayıtlarına alınır. Kırmızı hat olması halinde gümrük idaresi kontrolüne kadar eşya bu alanda bekletilir.

YYS ve ithalatta yerinde gümrükleme firmanızın bir çok artı masrafını ortadan kaldırmaktadır. Bunlardan en önemlileri; limanda oluşan masraflar (bekleme, indirme, muayene), ardiye ve depolama ücretleri, zaman maliyeti vb. gibidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere talep etmeleri halinde ve bazı ek şartları yerine getirmeleri halinde bu yetkiye kolayca sahip olabilmektedir.

Şartlar şöyle sıralanmaktadır;

a) “Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç” imalatçı olmak,

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

c) Yönetmeliğin 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak, (123/1 gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.)

ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

Bu izne, YYS başvurusu sırasında veya YYS aldıktan sonra başvuruda bulunulabilmektedir. YYS denetimi temel denetim olup, başvuruda ek olarak bir form eklenmekte, denetim sırasında da ithalatta yerinde gümrükleme alanının fiziki şartları ve yazılı prosedürlerine bakılmaktadır.

31.08.2018 tarihi itibari ile YYS almış 367 firmanın yalnızca 11 tanesinde ithalatta yerinde gümrükleme izni bulunmaktadır.

 

Leave a Reply

*

captcha *