13
EYL
2018

İzinli Gönderici Yetkisi Nedir?

YYS Kapsamından Nakliyeci firmalar da yararlanabilmektedir. YYS alabildikleri gibi buna ek olarak İzinli Gönderci Yetkisi de alabilmektedirler. Peki İzinli Gönderici Yetkisi nedir?

Bu yetki, eşyanın hareket gümrük müdürlüğüne sunulmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu durumda hareket gümrük idaresinde bulunan geçici depolama alanı yerine eşyalar firmanın tesisinde güvenlik koşulu sağlanmış yerde bulunmakta, transit işlemleri eşyalar bu alanda iken gerçekleştirilmekte, mühür işlemleri tamamlanmakta ve eşya çıkış gümrüğüne sevk edilmektedir.

Bir başka değişle, firmanın tesisi gümrük alanı haline gelmektedir. YYS sahibi bu firmalara kapsam dahilinde, Bakanlık tarafından gümrük mühürleri verilmekte, işlemler sonunda bu mühürler kullanılmaktadır. Yani gümrük mührü gözetim memurları yerine firma tarafından tatbik edilmektedir.

İşlemler esnasında ihracatçı firmanın YYS sahibi olup olmaması, izinli göndericinin de işlemlerini etkilemektedir. Şöyle ki;

  • Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse: Tercihe bağlı olarak, ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.
  • Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse: eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.
  • Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları zorunlu tutulmuştur.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;

  •  En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,
  •  En az üç yüzü transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) olmak kaydıyla, toplam beş yüz transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile değişik)[1]

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

e) Yetki kapsamında kullanılacak en az bir tesise sahip olmak. (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile eklenmiştir)

 

Leave a Reply

*

captcha *