15
NIS
2019

YYS’DE, VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK SAĞLANMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2019/12) sayılı Genelgelerinde; serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile’ Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2019/12) sayılı Genelgelerinde, Tebliğ hükümlerinden yararlanabilecek hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyanın GTİP listesinin Bakanlığın internet sayfasından duyurulacağı bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında, YYS sahibi firmalar her hangi bir başvuru yapmaksızın bu haklardan yararlanabileceklerdir.

Ancak, YYS’li firmalar aşağıda ki hususlara dikkat etmelidir;

  • Eşya denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmeli,
  • Gelen eşya üretimde girdi olarak kullanılacak olmalı,
  • Konteynerde yalnızca aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamında izin verilen eşya olmalı,
  • Başka alıcılara ait eşya olmamalı,
  • Gelen eşyanın GTİP’inin Bakanlığın internet sitesinde, bu kolaylıktan yararlanabileceğini belirttiği eşyalar arasında olmalı.

Bu durumu karşılayan eşyalar için, eşya gemi üzerindeyken ve Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce verilen özet beyana kayden beyanname tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. Tescil sonucunda yeşil hatta işlem gören beyannameler indirildikten sonra geçici depolama işlemleri yapılmadan yükümlüye teslim edilecektir.

Konuyla ilgili düzenleme ve diğer ayrıntılar ilgili mevzuat maddelerinde yer almaktadır.

Leave a Reply

*

captcha *