YYS | AEO Nedir?

Related image

YYS NEDİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası adı ile Authorized Economic operator (AEO), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ve uluslararası geçerliliği olan bir ayrıcalıktır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Nedir ve Kimleri Verilir ? 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası adı ile Authorized Economic Operator (AEO), yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan,otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ve uluslararası geçerliliği olan bir ayrıcalıktır.

Şartları sağlamaları halinde;
Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik,
En az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler
Kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası OKSB gibi Türkiye’ye özgü mü ?

 • YYS sadece Türkiye’de değil uluslararası platformda geçerliliği olan bir itibar göstergesidir.
 • Karşılıklı tanıma anlaşmaları yapılan ülkelerde de YYS ile sağlanan ayrıcalıklardan faydalanmaktadır.
 • Ticaretin geleceği için, geleceğin ticaretine ayak uydurmak anlamına gelir.
 • Firmanız gittikçe daha çok aranacak uluslar arası bir sistemin erken katılımcılarından biri olabilir.
 • Bu sayede dünyadaki güvenli firmalar arasına girebilir.

YYS Ne Sağlar ?

Öncelikli ve hızlı hizmet ile hem rekabette avantaj hem de maliyetlerde azalma sağlar.
YYS sisteminin getirdiği piyasada güvenilir olarak bilinme sağlar. 

Zorlu piyasa koşullarında hem ulusal hem uluslararası rekabet gücünü yükseltir.
Gümrük işlemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan olan sevkiyatlarda belirsizliklerin ve gecikmelerin azalmasını, ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi sağlar. Gümrük idareleriyle iyi ilişkiler kurulmasını ve aradaki işbirliğinin artmasını sağlar.

YYS, OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi şirketler için uygulamanın sona ermesinin ardından gümrük işlemlerinde kolaylıklardan faydalanmak için tek alternatif olacaktır.

Kısaca;

 • Güven tesisi,
 • Tüm dünyada tanınma,
 • Kolayca pazara girme,
 • Yabancı şirketler tarafından tercih edilme,
 • Azalan belirsizlik ortamı,
 • Müşterilerde güven,
 • Taahhütlerin kolayca yerine getirilmesi,
 • Daha kolay yasal ticaret,
 • Yasadışı ticaretle mücadelede daha yüksek etkinlik,
 • Daha fazla doğrudan yabancı yatırım,
 • Uluslararası rekabet gücü artışı, sağlar.

 

YYS Alabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?

 • Güvenilirlik; Suç, kabahat ve borçların takibi.
 • Emniyet ve Güvenliğin Sağlanması; Tesislerin iç dış güvenliği, eşya güvenliği, kişi güvenliği, süreçlerin kontrol ve izlenmesi.
 • Kayıtların Güvenilirliği ve İzlenebilirliği; Kayıtların tutulması, güvenliği, saklama ve yedekleme, organizasyon.
 • Mali Yeterlilik; Taahhütleri karşılama, YMM Raporu, İflas halinde olmama

Talebe ve Ek Şarta Bağlı Olarak Nelerden Faydalanabiliriz ?

İhracatta Yerinde Gümrükleme: Dış ticaret firmalarının ihracat işlemlerini gümrük idareleri yerine “tesislerinde” yapmalarını sağlayan bir sistemdir. Yetkiyi almış firmalar, ihracat ve transit işlemleri esnasında gümrük idaresine eşyalarını taşımamaktadır.  

İzinli Gönderici Yetkisi: Nakliyeci ve taşıyıcı firmalara verilen bir yetkidir. İhracatta Yerinde Gümrükleme yetkisi bulunan dış ticaret firmalarının yüklerini taşıyabilir, depolayabilir, bu depolardan gümrük işlemi yapabilir ve bu işlemler esnasında kendilerine ait mühürleri kullanabilirler.

Götürü Teminat Yetkisi: Talebe istinaden götürü teminat yetkisi verilebilmektedir. 

ATR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme: Talep halinde alınabilir. Başvuru için başvuru öncesi yıl en az 50 ATR düzenlemiş olma şartı aranır.

Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme: Talep halinde alınabilir. Başvuru öncesi yıl en az 50 belge düzenlemiş olma şartı aranır. 


 • İhracatta Yerinde Gümrükleme

 • İthalatta Yerinde Gümrükleme

 • İzinli Gönderici

 • İzinli Alıcı