Date:Şubat 01, 2018

Eğitim Hizmetlerimiz

EK-2 SORU FORMU 5.1.1 (Yılda en az bir zorunludur)

1-Gümrük ve dış ticaret mevzuatı.

2-Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık.

3-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı.

4-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı.

5-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı.

6-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı.

7-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı.

8-Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı.

 • Yukarıda belirtilen eğitimler 2 tam gün olarak planlanmıştır. (09:00-16:30)
 • Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık eğitimi mevzuat bilgi düzeyini arttırmak üzere yapılan genel anlatımlı eğitimlerdir.
 • Diğer eğitimler; (özel olarak) ticaretinizi yapmış olduğunuz eşyaların gümrük ve dış ticaret kısıtlama ve yasaklarına tabi olup olmadığı konusunda belirleme, tespit ve takip eğitimleridir.
 • Bire bir firmanızın gümrük ve dış ticaret personeli ile ticaretini yapmış olduğunuz eşyalar üzerinden eğitimler ve tespitler yapılacaktır.

 

EK-2 SORU FORMU  7.4.1 (Üç yılda en az bir zorunludur)

1-Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim.

2-İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim.

3-İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim.

4-İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim.

 • Yukarıda belirtilen eğitimler 1 tam gün olarak planlanmıştır. (09:00-16:30)

 

YYS FARKINDALIK VE YENİ YÖNETMELİĞE UYUM EĞİTİMİ

 • Firmaların talebine istinaden zorunlu olmayan eğitimlerdir. Ancak Yeni Yönetmelik, yeni EK-2 formu ve yaşanan değişiklikler nedeniyle önemli hale gelmiştir.
 • Ayrıca, süreçte bulunan firma personeliniz ile yeni veya süreçte bulunmayan personelin bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaktadır.
 • Firmanızın Sertifika sürekliliğini sağlaması, sertifikanızın askıya alınması, geri alınması ve iptali risklerinin ortadan kaldırılması için iş planına yardımcı olmaktadır.
 • Yeni yönetmelik ve güncel mevzuat değişiklikleri anlatılmakta, firmanızın nelere dikkat etmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Yeni EK-2 formu anlatımı yapılarak bu forma uygun şekilde hareket edilmesi için önlemler ve gereklilikler anlatılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen eğitimler 1 tam gün olarak planlanmıştır. (09:00-16:30)