Date:Şubat 01, 2018

YYS Danışmanlığı

YYS Hizmetlerimiz;Related image

 • YYS Risk Analizinin Yapılması. (Tesislerinizde YYS Risk Analizi yaparak eksiklikleri belirlenmekte ve düzeltmeler tavsiye edilmektedir. Bu Analizde; Çevre Güvenliği, Tesis iç Güvenliği, Arşiv Odası, Server Odası, Depolar gibi hassas alanların fiziki yeterliliği, Sevkiyat alanlarının değerlendirilmesi ve çalışma şekli, Üretim alanlarının değerlendirilmesi, İnsan Kaynakları süreçleri, Dış Ticaret/Lojistik ve Muhasebe Programınızın yeterliliği, ISO Belgelerinizin yeterliliği, bu konudaki yazılı usullerinizin gözden geçirilmesi, YYS Kapsamında diğer alanların incelenmesi, yer almaktadır)
 • Başvuru evraklarının firmanızın departman yetkilileri ile mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını,
 • EK1-A Başvuru formunu hazırlanması,
 •  EK-2 Soru formunun hazırlanması, gerekli toplantı ve bilgilendirmeleri,
 • YYS kapsamından gümrük ve dış ticaret konularındaki verilmesi zorunlu eğitimlerin verilmesi ve sertifikalandırılması.
 • EK1-B Götürü Teminat Yetkisi formunun hazırlanması,
 • EK1-C Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (ATR-EUR1 EUR. MED formunun hazırlanması,
 • İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni kapsamında güvenli alanların mevzuata uygunluğunu denetleyerek belgelendirmeye hazırlanması,
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni kapsamında güvenli alan ve parkların mevzuata uygunluğunu denetleyerek belgelendirmeye hazırlanması,
 • Hazırlanan başvuru evrakların ilgili Bölge Müdürlüğüne ileterek başvuru ve takibinin sağlanması,
 • Dosyanızın Risk Yönetimi ve kontrol Genel Müdürlüğü’ndeki takipleri,
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünden firmanıza denetim için gelecek Başmüfettiş/Müfettişleri karşılayarak firmanızın denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Basılacak YYS belgesinin firmanıza ulaştırılması,

 

Başarımızın Sırrı;

Firmamız uzman kadrosu ile YYS Sürecinin başından, yerinde yapılacak müfettiş denetiminden sonra müfettişin uğurlanmasına kadar tüm sürecin bir aktörü olarak firmanız personeli gibi çalışmaktadır. Başarımızın sırrı budur.

Asla uzaktan Danışmanlık yapmamakta, aksine yerinde ve aktif danışmanlık yapmaktayız. Tespit edilen eksiklikler ve revize edilmesi gereken tüm hususlar yerinde incelenmekte ve yerinde çözülmektedir. Başarımızın sırrı budur.

Süreçlere hazırlanırken ilgili tüm departmanlarınızı harekete geçirilmekte, değişen uygulamalar karşısında bilgilendirilmekte, ilk işlemler kontrol edilmekte, bu sayede müfettiş denetimlerinde kusursuz bir denetim sağlanmaktadır. Başarımızın sırrı budur.

Gümrük ve Dış ticaret konularında deneyimli, gümrük işlemlerinin her iki tarafında da görev yapmış personellerimiz ile hizmet vermekteyiz. Kadromuzda Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının yanında eski Gümrük ve Ticaret bakanlığı personelleri de görev yapmaktadır. Başarımızın sırrı budur.

 

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir?
Kimler yetkilendirilmiş yükümlü olabilir?
YYS’nin avantajları